PRISER

Timeprisen er kr 1600 + mva = kr 2000.- inkl. mva  De føres timeliste for hele oppdraget. Denne oversendes klient ved fakturering.

Jeg tar også saker med dekning for fri sakførsel og fri rettshjelp. Inntektsgrensen er kr 246 000.- pr år for enslige og kr 396 000 for ektefeller. Timeprisen er kr 1020.-  + mva. Det er en mindre egenandel. Følgende saksområder som jeg arbeider med er dekket:

  • Skilsmisse-skifte
  • Utkastelse i leieforhold

De fleste har rettshjelpdekning i forsikringene sine. Dette vil vanligvis gi dekning i tvister knyttet til eiendom. Det er vanligvis dekning opptil kr 100 000.- Det er vanligvis en egenandel på kr 4000.- + 20% av overskytende. Jeg vil være behjelpelig med å avklare om du har slik dekning.