Plan- og bygningsrett

Dette gjelder både innenfor plan- og bygningsdelen, samt utbyggingsavtaler.

Ett sentralt område er klage på kommunale vedtak.