Jordskifte og skjønn

 

Jeg bistår med jordskifte og skjønn. Innenfor jordskifte kan det være i forhold til eiendomsrett, bruksrett, sameie og bruksordninger mv. Jeg har spesielt arbeidet med private veier.

Jeg tar også saker knyttet til såkalt rettsutgreiing og grensefastsettelse. Dette er saker som gjennomføres som en rettsak, og der det avsies dom.

Som en den av en jordskiftesak, kan det også avholdes skjønn. Dette gjelder f.eks i forhold til veiloven og servituttloven.

 

Eiendomsoppgjør

 

Jeg har i flere år hatt eiendomsoppgjør, der kjøper og selger har «funnet hverandre.» Jeg tar en fast pris for det på kr 14 000.- inkl. mva. Kjøpers bank krever vanligvis en advokat eller megler som mellommann.

Jeg utarbeider kjøpekontrakt, skjøte og andre nødvendige dokumenter. Kjøpesummen går via min klientkonto. Jeg tinglyser kjøpers pantedokument og sletter selgers. Dette er da betryggende for begge parter.

Kontraktsmøter kan holdes på mitt kontor i Bergen eller Knarvik. Om ønskelig kan det det holdes  på ettermiddag etter arbeidstid.

 

Vergemål

 

Jeg er fast verge hos Fylkesmannen i Hordaland. Jeg har tidligere vært verge hos Bergen Overformynderi og overformynderi i Nordhordland. Jeg har i dag ca 60 vergemål. Dette er i forhold til personer med demens, rus og psykisk utviklingshemming. Et vergemål omfatter styring med økonomi, samt å ivareta personlige interesser.

Dersom det er aktuelt med verge, kan en familie eller andre kontakte meg. Dette kan være fordi ingen i familien er aktuelle eller man ønsker en nøytral utenforstående, Jeg kan da foreslås som verge overfor Fylkesmannen. Da unngår man å få oppnevnt en verge som man ikke kjenner til fra før.

 

 

  • Privat dødsboskifte

 

Jeg har arbeidet mye med private dødsbo. Dette er et alternativ til offentlig skifte. Dette kan også være aktuelt der ingen i familien vil være fullmektig i boet. Å være fullmektig innebærer at man både må ha tid og kunnskaper. Da kan et alternativ være at en nøytral advokat gjennomfører skiftet i samarbeid med arvingene.

 

  • Alle spørsmål knyttet til eiendom

 

Dette gjelder i forhold til avhendingsloven, bustadoppføringsloven mv. Ett konkret område er reklamasjoner ved kjøp og salg av eiendom. Videre yter jeg bistand i forhold til borettslagslovgivningen. Det samme gjelder festeforhold.