HVORDAN JEG ARBEIDER

Søker du en erfaren advokat, er du kommet til rett sted. Jeg har allsidig utdanning og bakgrunn. Jeg har 14 års erfaring som advokat.

Som advokat vil jeg fremme og ivareta klientens interesser på beste måte. Dette gjelder i forhold til rådgivning og eventuell tvisteløsning for domstolene. Det er  viktig å være enig om hvilket resultat som vil oppnås.

Rådgivningen skal være presis, faglig god og grundig.

Ved tvister, viser all erfaring viser at for å vinne fram, må det ligge grundig arbeid bak. Godt juridisk arbeid er å utføre god saksbehandling.

Dette betyr at de faktiske forhold må kartlegges sammen med klienten. Også en saks eventuelle svake sider må fram i lyset. Dette for å imøtegå disse på en god måte. Såkalt «gjeldende rett» innenfor det aktuelle området må så avklares.

En sak kan være tjent med et forlik i noen tilfeller. Dette kommer jeg fram til sammen men klienten. Men det er du som klient som har siste ordet her.

Sentrale stikkord for meg er ellers god framdrift i et oppdrag. Klienten holdes informert til en hver tid om utviklingen i en sak.

Jeg er videre lett tilgjengelig for klienten. Om jeg ikke nåes ved henvendelse, tar jeg kontakt igjen. Dette skjer vanligvis i løpet av samme eller neste dag.

Jeg er medlem av Den Norske Advokatforening.