Privat dødsboskifte

Jeg har arbeidet mye med private dødsbo. Dette er et alternativ til offentlig skifte. Dette kan også være aktuelt der ingen i familien vil være fullmektig i boet. Å være fullmektig innebærer at man både må ha tid og kunnskaper. Da kan et alternativ være at en nøytral advokat gjennomfører skiftet i samarbeid med arvingene.