Jordskifte og skjønn

Jeg bistår med jordskifte og skjønn. Innenfor jordskifte kan det være i forhold til eiendomsrett, bruksrett, sameie og bruksordninger mv. Jeg har spesielt arbeidet med private veier.

Jeg tar også saker knyttet til såkalt rettsutgreiing og grensefastsettelse. Dette er saker som gjennomføres som en rettsak, og der det avsies dom.

Som en den av en jordskiftesak, kan det også avholdes skjønn. Dette gjelder f.eks i forhold til veiloven og servituttloven.