DIN ADVOKAT I NORDHORDLAND OG BERGEN

ADVOKAT MIKKEL MUNDAL

Jordskifte og skjønn

Jeg bistår med jordskifte og skjønn. Innenfor jordskifte kan det være i forhold til eiendomsrett, bruksrett, sameie og bruksordninger mv. Jeg har spesielt arbeidet med private veier.

Jeg tar også saker knyttet til såkalt rettsutgreiing og grensefastsettelse. Dette er saker som gjennomføres som en rettsak, og der det avsies dom.

Som en den av en jordskiftesak, kan det også avholdes skjønn. Dette gjelder f.eks i forhold til veiloven og servituttloven.

Eiendomsoppgjør

Jeg har i flere år hatt eiendomsoppgjør, der kjøper og selger har «funnet hverandre.» Jeg tar en fast pris for det på kr 14 000.- inkl. mva. Kjøpers bank krever vanligvis en advokat eller megler som mellommann.

Jeg utarbeider kjøpekontrakt, skjøte og andre nødvendige dokumenter. Kjøpesummen går via min klientkonto. Jeg tinglyser kjøpers pantedokument og sletter selgers. Dette er da betryggende for begge parter.

Kontraktsmøter kan holdes på mitt kontor i Bergen eller Knarvik. Om ønskelig kan det det holdes  på ettermiddag etter arbeidstid.

Vergemål

Jeg er fast verge hos Fylkesmannen i Hordaland. Jeg har tidligere vært verge hos Bergen Overformynderi og overformynderi i Nordhordland. Jeg har i dag ca 60 vergemål. Dette er i forhold til personer med demens, rus og psykisk utviklingshemming. Et vergemål omfatter styring med økonomi, samt å ivareta personlige interesser.

Dersom det er aktuelt med verge, kan en familie eller andre kontakte meg. Dette kan være fordi ingen i familien er aktuelle eller man ønsker en nøytral utenforstående, Jeg kan da foreslås som verge overfor Fylkesmannen. Da unngår man å få oppnevnt en verge som man ikke kjenner til fra før.

© Kopirett - Advokat Mundal - Levert av webmaker1 AS